• Szkolenia BHP Warszawa

  CONSENS

  szkolenia i obsługa firm pod kątem wymagań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

NASZ KLIENT
- NASZ PARTNER W BIZNESIE

Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń oraz wykonywaniu stałej lub okresowej obsługi przedsiębiorców, w tym wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, dbając o najwyższy poziom usługi, prowadząc na bieżąco pełną, wymaganą prawem dokumentację.

BEZPIECZNIE, ZNACZY TANIEJ

Pomagamy naszym Klientom i ich pracownikom w sposób najbardziej optymalny zorganizować stanowiska oraz procesy pracy, bez zbędnego narażania na dodatkowe koszty, co ma wpływ na jakość świadczonych przez nich usług oraz wykonywanych produktów.

ŚWIĘTY SPOKÓJ NIE MA CENY

Uczestniczymy w postępowaniu kontrolnym organów nadzoru i kontroli w prawie pracy (PIP, SANEPID) przeprowadzanym u naszych Klientów. Naszą wizytówką są pozytywne wyniki kontroli.

NASZA OFERTA

DLA PRACODAWCÓW

Szkolenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, w tym szkolenia wstępne i okresowe
 • Pierwsza pomoc
 • Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
 • Ochrony przeciwpożarowej
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kadry i płace
 • Ochrona środowiska

Szkolenia są przeprowadzane u Klienta lub w naszej firmie, zaś ich uczestnicy otrzymują zaświadczenia, zgodnie z wzorami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Usługi:

 • Stała i okresowa obsługa zewnętrzna przedsiębiorstw pod kątem BHP (wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • Stała i okresowa obsługa przedsiębiorców pod kątem HACCP
 • Stała i okresowa obsługa ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowywanie, wdrażanie i prowadzenie polityki BHP w przedsiębiorstwach, zgodnie z polskimi normami oraz normami ISO
 • Sporządzanie dokumentacji wypadkowej
 • Zastępstwo pred organami nadzoru w sprawie pracy (PIS, Sanepid)
 • Zastępstwo procesowe przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych 

Usługi są wykonywane na podstawie jednorazowych zleceń, umów cywilnoprawnych lub pełnonomocnictw.

DLA OŚWIATY

Szkolenia:
Oferujemy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo - wychowawczych szkolenia oraz kursy.

dla dyrektorów, kierowników, nauczycieli oraz dla pracowników obsługi:

 • prawo pracy w oświacie;
 • prawo oświatowe;
 • awans zawodowy nauczycieli;
 • pierwsza pomoc;
 • psychologia rozwojowa;
 • psychologia wychowawcza;
 • psychologia kliniczna;
 • psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa.

 
Imprezy:
Dla uczniów: firma Consens organizuje i prowadzi imprezy o charakterze edukacyjnym dla dzieci przedszkolnych, ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

 • zielona szkoła;
 • wycieszki edukacyjne;
 • koncerty i prezentacje artystyczne;
 • kursy pierwszej pomocy;
 • szkolenia z zakresu zapobiegania uzależnieniom oraz przemocy.

 

E-learning BHP

Jest przeznaczony dla osób chcących odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, bez konieczności odchodzenia od stanowiska pracy i w dowolnym czasie. Zgodnie z obowiązującym prawem jest to szkolenie odbywane w drodze samokształcenia.

 

Poradnik

Zapraszamy do zapoznania się artykułami dotyczącymi : szkoleń, pierwszej pomocy i wielu innych przydatnych materiałów mogących poszerzyć Państwa wiedzę.

ZOBACZ WIĘCEJ...

CONSENS Marek Skowroński
ul. Bonifraterska 10 m.55
00-213 Warszawa